Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach już dziś zaprasza na STRAŻ-MAGEDON!!!steemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

OSP KSRG Jadowniki ma zaszczyt zaprosić chętnych i wytrwałych sportowców do ekstremalnego biegu z przeszkodami STRAŻ-MAGEDON. Impreza STRAŻ-MAGEDON to analogiczny bieg RUNMAGEDDON, w którym to sportowcy muszą ukończyć bieg pokonując masę trudnych przeszkód w wymagających warunkach.


Odbędzie się on 24 swirpnia 2019 roku. 

Miejsce mobilizacji i startu będzie przy Ranczu Pasja w Brzesku. 

Dystans do pokonania będzie miał 7 km. a w tym 25 trudnych i męczących przeszkód.


Do pokonania toru, którego przygotowanie jest już realizowane, będzie nielada prostym wyczynem, a wręcz przeciwnie. Zawodnicy będą musieli się wykazać mega silną wytrzymałością i kondycją. 

Szczegóły wkrótce!

Pozdrawiam Mariusz, @firesteem!


Zdjęcia pochodzą z portalu: http://www.fitmagazyn.pl

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20123.91
ETH 1132.41
USDT 1.00
SBD 2.93