Koncert charytatywny zagrany dla Klaudii, Krzyśka i Krystiana w BrzeskusteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago (edited)

20 stycznia w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbył się koncert charytatywny. Organizatorem był Klub Honorowych Dawców Krwi MOTOJADOWNIKI. Całość imprezy zorganizowana była na rzecz podopiecznych Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnych oraz Dzieciom i Młodzieży Auxilium.Na koncercie, całkowicie za darmo zagrali: grupa Con Amore z uroczą młodą wokalistką Darią Reczek obdarzoną cudownym głosem oraz gwiazda polskiej sceny muzycznej Mateusz Ziółko przy repertuarze Arka Żureckiego.


Koncert został zorganizowany w głównej mierze dla podopiecznych fundacji Auxilium, Klaudii Madej, Krzyśka Broszkiewicza i Krystiana Bernera, a celem była zbiórka pieniędzy na ich rehabilitację i leczenie. 

Oprócz koncertów organizatorzy sprzedawali cegiełki, przy zakupie których można było wspomóc podopiecznych. Restauracja Rzym i Cukiernia Królewska z Brzeska serwowały oferty gastronomiczne swoich dań i ciastek. Wojciech Podleś z HDK MOTOJADOWNIKI wraz z Agatą Podłęcką prowadzili na scenie licytację ciekawych rekwizytów pozyskanych wcześniej od darczyńców. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym się dzieli” – Jan Paweł II. Zgromadzona publiczność wzięła sobie do serca słowa Papieża i w ten sposób bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyła w licytacjach. Do najefektywniejszych licytacji „fantów” był m.in.: lot balonem dla dwóch osób, obraz namalowany przez Klaudię Madej oraz narty z autografami kadry polskich skoczków. Z najciekawszych przedmiotów wylicytowanych na scenie była m.in. koszulka z autografem Mika Tysona, która trafiła w ręce Weroniki Podleś - brzeskiej zawodniczki klubu Magic Boxing Brzesko.


Był to już drugi koncert zorganizowany przez Klub HDK MOTOJADOWNIKI na rzecz podopiecznych Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium”. Cieszy fakt licznie zgromadzonej publiczności i jej aktywnym wsparciu. Organizatorzy wdzięczni są wszystkim uczestnikom koncertów, wykonawcom i sponsorom – Restauracja Rzym, Cukiernia Królewska i Agencja Reklamy Elektro.

Na wiosnę HDK MOTOJADOWNIKI zapraszają na coroczne Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego, które odbędzie się na wzgórzu Bocheniec w Jadownikach. Bliżej o wszystkim będę informował.

Pozdrawiam Mariusz, @firesteem.Sort:  

Hi! You are my active follower. Can I help you?

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20350.86
ETH 1150.33
USDT 1.00
SBD 2.95