Finał akcji krwiodawstwa w OSP ŁoniowasteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

16 lutego w remizie OSP Łoniowa miała miejsce, zapowiadana walentynkowa akcja oddawania krwi organizowana w ramach programu Ognisty Ratownik Gorąca Krew przez OSP Łoniowa wspólnie z OSP Jadowniki.Przyjemność organizacji zbiórki tego cennego płynu była tym większa, że mija właśnie 10-lecie istnienia organizacji Honorowego Dawcy Krwi przy OSP Łoniowa. 

Do akcji dołączyli się również strażacy z OSP KSRG Rzezawa, sąsiadującego powiatu, którzy również organizują podobne akcje u siebie w jednostce oraz OSP Okocim z gminy Brzesko. 

Liczni mieszkańcy Łoniowej i pobliskich miejscowości, sympatycy straży pożarnej oraz honorowi dawcy krwi tego dnia wzięło udział i oddało krew. 


Tego dnia, o godz. 16:00 w remizie w Łoniowej, odbyło się także Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018 kolegów z tamtejszej jednoski. Obecni na nim byłi druhowie z OSP Łniowa oraz licznie zaproszeni goście m.in. kapelan ZOSP RP ks. Grzegorz Sroka, wójt Gminy Dębno, Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w Krakowie. 

Od nas wielkie gratulacje dla kolegów za osiągnięcia i życzymy powodzenia i wytrwałości w kolejnych akcjach i działaniach.


Zdjęcia pochodzą z profilu OSP Łoniowa: https://www.facebook.com/OSP-KSRG-%C5%81oniowa-912223432165519/?epa=SEARCH_BOXDzięki za wizytę i wspieranie nas strażaków. 

Jutro, tj. 03.03.2019r. w Jadownikach odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - TROPEM WILCZYM, w którym, jako strażacy z Jadownik, będziemy zabezpieczać bieg medycznie oraz czuwać nad bezpieczeństwem sportowców na trasie biegu. W najbliższych dniach przedstawię relację z tego "Największego biegu pamięci w Polsce".


Pozdrawiam Mariusz, @firesteem.


Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 19283.09
ETH 1073.96
USDT 1.00
SBD 2.97