Akcja poszukiwawcza zaginionej mieszkanki BorzęcinasteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

Dnia 02.02.2019 roku w miejscowości Borzęcin odbyły się poszukiwania zaginionej okolicznej mieszkanki Grażyny Kuliszewskiej.Organizatorem akcji była rodzina i znajomi zaginionej przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, Urzędu Gminy w Borzęcinie oraz jednostek OSP z powiatu brzeskiego. 

Poszukiwania rozpoczęły się o godz. 9:00. Miejscem orientacyjnym akcji był parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie. 

W akcji udział wzięli:

- jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu brzeskiego i bocheńskiego oraz policjanci, 

- Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy SILESIA SAR K9 z Rybnika, 

- Amatorska Grupa Poszukiwawcza z Krakowa - Radosław Jurkowski, 

- Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych z Limanowej - Paweł Futiakiewicz, 

- Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza SiR z Ostrowa Wielkopolskiego, 

- Grupa 4x4 ze Świebodzina, Grupa Amatorska Quady, 

- Klub Fighrman,

- Do akcji przyłączyli się również, licznie zebrani, mieszkańcy Borzęcina i okolicznych miejscowości oraz osoby zainteresowane. 


Przeczesane zostały pobliskie lasy i łąki. Głównymi zagrożeniami i miejscami do sprawdzenia były gęste zakrzaczenia w lasach, podmokły teren oraz potencjalnie otwarte studzienki melioracyjne.

Podczas akcji użyto licznych quadów, samochodów terenowych oraz dronów. Użyto także specjalistyczne oprogramowanie, mianowicie system SIRON oraz aplikacje "Szukamy i Ratujemy". 

System SIRON to specjalistyczne oprogramowanie, dzięki któremu można śledzić przebieg akcji w czasie rzeczywistym. Każdy z uczestników zainstalował taką aplikację na swoim telefonie i w ten sposób koordynator mógł kontrolować miejsca i sektory, które nie zostały sprawdzone lub wymagają powtórzenia sprawdzenia na wypadek pominięcia danego obszaru.


Ok. godziny 14 - 14:30 zakończono akcję poszukiwawczą w Borzęcinie. Wszyscy zaangażowani przeszli zaplanowane tereny i koordynatorzy zakończyli ten etap poszukiwań w tym rejonie. Cały czas trwają czynności dochodzeniowe by odnaleźć zaginioną Grażynę. Na razie detektywi nie ujawniają przybliżonych szczegółów śledztwa. Na bieżąco będę informował o jego przebiegu.


Informacje wideo z Kroniki, Andrzej Gruca:

https://www.facebook.com/andrzej.gruca/videos/2132611273493599/UzpfSTEwMDAwMjM0MjQwNzMzNToyMTMyNjE0MTQ2ODI2NjQ1/

oraz 

https://capuccino.eu


Pozdrawiam Mariusz, @firesteem.

Sort:  

Congratulations @firesteem! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 46000 upvotes. Your next target is to reach 47000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 19113.35
ETH 1053.50
USDT 1.00
SBD 2.87