Darmowe gierki #64a / Free Games #64a

in #polish3 months ago

Assassin’s Creed Syndicate

London, 1868 At the heart of the Industrial Revolution, you will lead your own underground organization and gain influence to fight against people who prey on the less privileged in the name of progress

Londyn, rok 1868. W samym sercu rewolucji przemysłowej poprowadzisz własną organizację podziemną i zdobędziesz wpływy, by walczyć z ludźmi, którzy w imię postępu żerują na mniej uprzywilejowanych

https://register.ubisoft.com/acsyndicate/pl-PL


Deliver Us Mars

Deliver Us Mars is an atmospheric sci-fi adventure taking you on a suspense-fuelled, high-stakes mission to recover the ARK colony ships stolen by the mysterious Outward.

Deliver Us Mars to klimatyczna przygoda science fiction, w trakcie której podejmiesz się wykonania emocjonującej i niezwykle ważnej misji polegającej na odzyskaniu skradzionych przez tajemniczą organizację Outward statków należących do kolonii ARKA.

https://store.epicgames.com/en-US/p/deliver-us-mars?lang=en-US


Posted from https://blurtlatam.intinte.org

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 51839.18
ETH 2970.36
USDT 1.00
SBD 4.23