Bitcoin Q&A Początkowe pobieranie blockchaina [PL]

in #polish3 years ago

Andreas Antonopoulos to wspaniały mówca Bitcoinowy - na jego wykłady przychodzą tysiące ludzi z różnych branż by go posłuchać, a także by czegoś się nauczyć i zadać własne pytania. Jego wykłady na temat kryptowalut są znane na całym świecie, głównie z powodu używania prostego języka i jasnych porównań, które mogą być zrozumiane nawet przez dzieci.

Jako, że podjąłem się tłumaczeń tylko tzw. Question and Answer czyli "Pytania i odpowiedzi" to dzisiaj trafi filmik Andreasa Antonopoluosa odpowiadający na pytanie "o prędkość budowania Blockchain". Serdecznie zapraszam!

Blockchain Bitcoina ma koło 200GB, jednak zbudowanie pełnego node nie trwa tyle co pobranie tych 200GB, a znacznie dłużej. Co sprawia, że instalacja Node na dysku trwa tyle czasu (na słabych komputerach nawet do 2 miesięcy)?

Odpowiedź oczywiście kryje się w pytaniu czym jest Node. Czy Node przechowuje tylko transakcje? Oczywiście, że nie - sam program pełni różne funkcje takie jak np weryfikacja czy otrzymane dane mają sens. Na ich podstawie klient w zasadzie buduje u siebie blockchain, rok po roku. Można więc to nazwać czymś w rodzaju odtworzenia "żywotu" łańcucha bloków na przestrzeni tych lat. Każda drobna zmiana, każdy błąd, każda transakcja musi być na nowo zweryfikowana i włączona lub odrzucona.

Oczywiście włączcie napisy! :)

Zachęcam przy okazji tego materiału do składania dotacji:

Bitcoin:37X3wakVYG1L22g4c7fePzxfj4apxW8MkB
Lightning Network: https://tippin.me/@fervi36341408
Steem:@fervi

I zachęcam do subskrypcji naszego kanału Youtubowego Many More.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 29386.22
ETH 1974.15
USDT 1.00
SBD 2.40