You are viewing a single comment's thread from:

RE: [Tematy tygodnia #39] Problemy firm transportowych z kierowcami.

in #polish3 years ago

Trochę kojarzę temat. Ale do tej pory nie wiem jak to się dzieje, że w Niemczech są wyższe podatki, a potrafią płacić dwa razy tyle? I im się to opłaca.