28 listopada 2018. Setna rocznica uzyskania praw wyborczych przez kobietysteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago (edited)

DtEriP9WoAADzWb.jpg

Miałem cichą nadzieję że któraś z kobiet sama o tym napiszę, puki co nic takiego nie widzę. Skoro tak to ja o tej rocznicy przypomnę. 28 listopada 1918 r. dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, nadano pełnię praw wyborczych. Oznaczało to że nie tylko kobiety otrzymały prawo wyboru władz, ale również prawo kandydowania w wyborach. Można zaznaczyć że Polska uznała je wraz z uzyskaniem suwerenności, już 7 listopada 1918 r. razem z powstaniem rządu Ignacego Daszyńskiego.


Sejm Ustawodawczy zwołany będzie przez nas jeszcze w roku bieżącym na podstawie powszechnego, bez różnicy płci, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjonalnego głosowania. Czynne i bierne prawo wyborcze będzie przysługiwało każdemu obywatelowi i obywatelce mającym 21 lat skończonych

Manifest Rządu Tymczasowego, 7 listopada 1918 r.


Pierwsze kobiety w władzach niepodległej Polski to:

  • Gabriela Balicka-Iwanowska (Związk Ludowo-Narodowy oraz Stronnictwo Narodowe)
  • Jadwiga Dziubińska (Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”)
  • Irena Kosmowska (Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”)
  • Maria Moczydłowska (Narodowe Zjednoczenie Ludowe)
  • Zofia Moraczewska (Polska Partia Socjalno-Demokratyczna)
  • Anna Piasecka (Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”)
  • Zofia Sokolnicka (Stronnictwo Narodowe)
  • Franciszka Wilczkowiakowa (Narodowa Partia Robotnicza)