You are viewing a single comment's thread from:

RE: Draft House Shepherd's Bush oraz Session Lager - Recenzja

in #polish3 years ago

Twoje posty uświadamiają mi jakim jestem piwnym indolentem - do tego mieszkającym w kraju opanowanym przez komercyjny shit :( Staram się coś zmienić ale na razie słabo mi idzie :)

Sort:  

W Polsce sytuacja z piwem rzemieślniczym wbrew pozorom wygląda naprawdę całkiem dobrze. Mamy ponad 150 browarów rzemieślniczych, które co roku wypuszczają na rynek ponad 1500 nowych piw. Do tego puby z kraftem rosną jak grzyby po deszczu, a piwa rzemieślnicze kupi się już w prawie każdym markecie. Nie dalej jak Grudniu widziałem w Lidlu piwa z Ale Browaru, Rowing Jack'a i King of Hop, wiec naprawdę nie jest źle.

Tak jak Gensek pisze, nie masz czego się w Polsce wstydzić. Myślisz że w Anglii same szlachetne piwa od wąsatych piwowarów z szelkami w marynarkach i z melonikami? Większość łoi szczochy. Jedynie tradycja dłuższa, stąd większy rozmach. Ale przy takim rozpędzie niedługo nie będzie w Polsce różnicy.
Podobnie i z cydrem - jest coraz lepiej.

Z cydrem w Polsce jest zdecydowanie lepiej, bo nie ma on odium taniego alkoholu dla meneli. Problemem jest również rozmiar produkcji, pozostaje jeszcze kwestia uprawy jabłoni których owoce są predestynowane do cydrów a których uprawia się w naszym kraju niewiele. Polskie cydry w ubiegłym roku zajęły pierwsze miejsca na podiach najlepszych konkursów cydrownicznych ku zdziwieniu Anglików.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 36059.58
ETH 1236.97
USDT 1.00
SBD 3.29