Jesień w sepii - dzień siódmy - Wezwanie:)

in polish •  10 months ago  (edited)

20181117_203041.jpg

Wzywam Wielką i Tajemną @SP-GROUP!!!

Niech los Dnia Siódmego dopełni się, a magiczne STEEMy zostaną przelane...;););)

https://steemit.com/polish/@sp-group/jesien-w-sepii

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!