Sort:  

Cenzura w Internecie. Będą poradniki od Ubera wg mnie, jak zmienić DNS.
Za to w serwisach zdecentralizowanych jesteśmy bezpieczni i nic nie poradzą.

Steemit to nie linkownia.

Uważam, że powinieneś poinformować tego autora o tym fakcie przez nałożeniem flagi. Na początku ostrzeżenie, później flaga. Wiem, że pilnujesz tu porządku, lecz jest pełno początkujących użytkowników, którzy nie wiedzą o tym.

Użytkownik jest już jakiś czas na platformie, dostał też pewnie wytyczne od informatora przy pierwszym poście.

W porządku. To są Twoje sprawy i głosy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że na Twoim miejscu postąpiłbym inaczej.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 19292.91
ETH 604.04
SBD 1.18