GRAWITACJA?

in #polish4 years ago

Niniejszy post został popełniony na konkurs https://steemit.com/polish/@nervi/druga-edycja-konkursu-pl-kosmos-start

Jako, że cierpię na hroniczny brak czasu, wpis nie będzie zbyt długi, a więc z tego powodu może trochę chaotyczny i prześliźnie się po ogromnym temacie, ale i kwota jaką mam do dyspozycji nie pozwala na zbyt wiele.
Z tego też powodu mój wpis nie będzie zawierał ilustracji, gdyż nie chciałbym naruszyć praw autorskich wstawiając w pośpiechu niesprawdzone zdjęcie znalezione w internecie.

Zapewne każdy z Was widział już film pt. "Elizjum" oryg. Elysium z Mattem Damondem i Jodie Foster. Cóż kwota 10 mld USD nie pozwala na zbudowanie w przestrzeni nawet modelu w skali 1:100, nie wspominając nawet o dostarczeniu samych surowców do budowy czy wypełnienia. Jakie moga być problemy z transportem można było pobieznie zobaczyć w innym filmie z tym samym Mattem Damondem czyli "Marsjanin".
Do tej pory wspomogłem się twórczością Hollywood, ale pora wrócić na Ziemię. Jakie mogą być problemy z wysłaniem człowieka w Kosmos lub z jego powrotem poazały chociażby dwie katastrofy promów kocmicznych:

  • Challenger - stracony podczas startu
  • Columbia - stracony podczas lądowania.

Oczywiście katastrof było o wiele więcej zarówno załogowych jak i transportowych.
Tak więc to co do tej pory udało się osiągnąć można uznać za cud lub jak kto woli dużą dozę szczęścia.

Przyznam się, że pobieżnie zapoznałem się z innymi pracami i ciszę się, że moja nie będzie kopią, klonem czy przeróbką.

Wiedząc powyższe zmuszony jestem porzucić marzenia o podróżach do odległych układów planetarnych, zrezygnować z podróży na Marsa i budowy stacji orbitalnych oraz budowy bazy na Księżycu.

Nie ukrywam, że dla mnie kazdy start rakiety to wystrzeliwanie ludzi lub zaopatrzenia na czubku wielkiej petardy wypełnionej ogromna ilością materiałów wybuchowych.

Porzucam również marzenia o napędzie umożliwiającym uzyskiwanie dużych prędkości, prędkści, które ocierały by się o promile prędkości światła.

Będac zwolennikiem teorii małych kroków chciałbym aby pomiedzy Księżycem a Ziemą powstała stacja przesiadkowa (lub wiele takich stacji) z której dopiero odbywały się starty w długie podróże kosmiczne. Ale do tej stacji (tych stacji) jakoś musielibyśmy się dostać. Dodam dostać bezpiecznie i bezpiecznie powrócić na Ziemię.

Dlatego gdybym posiadał 10mld USD przeznaczyłbym je na badania związane z napędem pokonującym grawitację, który opierałby się prawu ciążenia.
Badania związane z antygrawitacja. Choć i ta kwota to kropla w morzu potrzeb.

Sort:  

Jeśli chcesz zarabiać więcej i łatwiej ze steemit 😉
Skorzystaj z aplikacji na telefon... Już wiele osób korzysta i chwali aplikacje. Zarabiasz więcej dzięki punktom które wymieniasz na upvote Patriko.
Jeśli skorzystasz z tego linku otrzymasz na start 1000 pkt i 2500 za pierwszy post ( ja oczywiście też będę miał z tego plusy 😉)

https://partiko.app/referral/ragnar94

Posted using Partiko Messaging

!tipuvote 1 hide

Congratulations @edeco! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 500 upvotes. Your next target is to reach 600 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28371.64
ETH 1792.79
USDT 1.00
SBD 2.82