Sort:  

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.20$. Zasady otrzymywania głosu z triala @sp-group-up znajdują się tutaj, w zakładce PROJEKTY.
@wadera
Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

!tipuvote 1 hide

Świetny tekst

Rewelka! :) I takie wpisy od serca, na emocjach są właśnie najlepsze <3 Czekam na więcej :)

Cześć, co tam u Ciebie? Napisz coś, wpadnij na grupę, daj jakiś znak że wszystko jest ok. Pozdrawiam :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26919.21
ETH 1714.93
USDT 1.00
SBD 2.67