RE: Prawdziwe oblicze depresji

You are viewing a single comment's thread from:

Prawdziwe oblicze depresji

in polish •  last year 

Dlatego właśnie napisałam, że różne są przyczyny, bo u mnie np. nałożyły się i przeżycia i hormony.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!