Sort:  

Wspóczuję śmietnika w głowie ale rękę do pisania to masz bardzo dobrą. Bardzo dobrą.

Dziękuję.

This post is about something deeper

czasem mam identycznie,
tylko odwrotnie.

czyli dzwoni telefon, ktorego nie chce odebrać, i toczy sie rozmowa, podczas której modle sie, by tylko nie padło pytanie:
"co u mnie słychać"

Spodziewaj się wciąż takich pytań ode mnie.

błagam, nieee!!
bo wpadam w popłoch :D

Za późno :)
Dobrze, że jesteś.

Ty też :)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 27685.28
ETH 1751.82
USDT 1.00
SBD 3.00