W najlepszej odsłonie

in #polish2 years ago

20200412_062554.jpg

miał nie wiele
lecz czuł że coś więcej w nim drzemie
odważył się to znaleźć
i gdy przedarł się przez zamglenie

20200412_062856.jpg

zobaczył w najlepszej odsłonie siebie
stał się kimś kim w głębi chciał
dzielił się tym co zdobył
i troił to co miał

20200412_064145.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 19763.28
ETH 1129.23
USDT 1.00
SBD 2.93