Twój głos

in #polish2 years ago

kroczysz po życia dźwiękowej ścieżce
Twój głos przynosi tu efekt
to Ty dobierasz słowa
podążaj nią tak
by dusza była zadowolona

jesteś ważny na tym świecie
niech Twój wokal wiatr poniesie
i choć cichy wydawać się może
ma znaczenie
po to echo jest stworzone

masz wpływ na treść
piosenki którą niesiesz
bez powodu tu nie jesteś
zadbaj o siebie
poczujesz się lepiej

i innym też pomożesz

20200301_115926.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 19763.28
ETH 1129.23
USDT 1.00
SBD 2.93