Sfokusowana POGODA

in #polish2 years ago (edited)

Delapre Abeey

20200223_120511 (2).jpgZdjęcie z telefonu zrobione 23.02.20

Pogoda

jesteś jak zamek wartościowy
nad którym unoszą się kłębiaste stwory
to myśli kreślą na niebie
twój aktualny stan pogody

nie pozwól by wtargnęły
do środka deszczowe chmury
i służyły w oknach
za ciężkie zasłony

rozjaśnij swe komnaty
energią pozytywną jak słońce
a poczujesz się zdrowszy i szczęśliwszy
ta pogoda jest nie tylko dla bogaczy

~ 27.02.20

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 19763.28
ETH 1129.23
USDT 1.00
SBD 2.93