O natchnieniu

in polish •  9 months ago 

jak powiew wiatru
przybywa znienacka
z rześkim pomysłem
wzywającym do działania

nie uchwycone w porę
odleci zwyczajnie
a gdy zatoczy swe koło
powróci na nowo

z darami swymi
nierzadko innymi...

nat.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!