Dzieło stworzenia

in #polishlast year

Obraz dziś wyskoczył z ramy
zapragnął być sobą bez zbędnej oprawy
co zbyt długo uwierała
pełnię piękna zasłaniała.

Odtąd zdobi swym widokiem
choćby patrzeć krzywym okiem,
inne mu pozazdrościły
tej swobody ruchu szyi.

A gdy swe klamry opuszczały
zgadnij kogo tam ujrzały?

20210327_144304.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20350.86
ETH 1150.33
USDT 1.00
SBD 2.95