Dwie prawdy, ale tylko jedna prawdziwa

in #polish2 years ago (edited)

Pierwsza część Assassin's Creed to gra do której często wracam. Pomimo swojej prostolinijności i znajomości tej gry praktycznie na pamięć za każdym razem dostrzegam coś nowego. Tym razem po ograniu tego tytułu postanowiłem zastanowić się czym jest prawda.

2.jpg

Źródło

W trakcie jednej rozmowy Al Mualim, mistrz asasynów wypowiada następujące zdanie do Altaira, głównego bohatera gry:

Istnieje różnica Altairze pomiędzy prawdą którą słyszymy od innych i prawdą którą widzimy na własne oczy. Większość ludzi tego nie zauważa. Tak jest prościej.

Pomimo, że to zdanie słyszałem już wiele raz to jednak teraz postanowiłem się zastanowić nad jego głębszym znaczeniem.

Dwie prawdy, ale tylko jedna prawdziwa

Wiele razy zapewne spotkaliśmy się z sytuacją, że ludzie na dany temat mówili jedno a prawda okazała się całkowicie odmienna. Jest to w pewien sposób normalne zachowanie u ludzi - człowiek często wyolbrzymia pewne rzeczy aby zainteresować swojego słuchacza, z drugiej zaś strony jeżeli czegoś nie rozumie, nie dosłyszy, to stworzy własną wersję wydarzeń. Stąd też biorą się tak zwane "bajki" opowiadane przez ludźmi. Jeśli nie wiecie jak to działa to weźcie kilku znajomych i zagrajcie w zabawę o nazwie "głuchy telefon".

3.jpg

Źródło

Idealnym przykładem powstawania tej pierwszej "prawdy" są związki. Jakiś chłopak przyjechał do dziewczyny luksusowym samochodem - pewnie leci na jego kasę. Sąsiad kupił sobie nowy samochód - pewnie nakradł.

Ludzie nie chcą znać tej drugiej prawdy

Ludzie mają to do siebie że często bazują na tym co im ktoś powiedział niż na tym, aby zweryfikować usłyszane słowa bądź też z własnej obserwacji wysnuć odpowiednie wnioski. Dlaczego? Ponieważ to wymaga wysiłku - wspomina o tym cytat z gry. Ludziom po prostu nie chce się weryfikować tego co usłyszeli, uznają to za pewnik, dopiero gdy zasłyszana historia posiada ewidentne błędy logiczne i nie układa się w jedną całość zaczynają drążyć i analizować temat. Jako przykład niech posłuży sytuacja z politycznego podwórka. Jakaś partia tworzy ustawę i ktoś z opozycji wypowiedział się na jej temat negatywnie. Co się dzieje w społeczeństwie? Ludzie zaczynają również wypowiadać się negatywnie na temat tej ustawy pomimo, że jej nie czytali. Uważają zdanie jakiejś osoby za pewne i powielają je jako swoje.

1.png

Źródło. Al Mualim w trakcie rozmowy z Altairem.

Podsumowanie

Jeżeli słyszysz jakąś historię o kimś to zawsze podziel ją przez dwa a swoją wiedzę opieraj na zaobserwowanych zjawiskach oraz na rozmowach. Czasami samotna matka z dzieckiem może skrywać dużo smutniejszą i bardziej przerażającą historię niż typowe "popiła na imprezie i komuś dała". Nikogo nie oceniajmy i nie wyrabiajmy sobie zdania o kimś na podstawie "prawd" usłyszanych od ludzi, tylko opierajmy się na prawdzie, którą zobaczymy na własne oczy.

Wsparcie

Podobało się? Subskrybuj i wspieraj!

Sort:  

Gratulacje!

Twój post został opublikowany w dzisiejszym wydaniu Codziennika.

Jeśli chcesz wziąć udział w cotygodniowym konkursie Codziennika, odpowiedz Tak pod tym komentarzem, a Twój post weźmie udział w losowaniu płynnych środków Codziennika z całego tygodnia.

Pozdrawiam
@baro89

Congratulations @docbox! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 30 posts. Your next target is to reach 40 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.030
BTC 36450.36
ETH 1226.51
USDT 1.00
SBD 3.21