Well, I was kind of hoping for a little more than that :)

in polish •  2 years ago 

Well, I was kind of hoping for a little more than that:)
Nosacz3.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Troche słaby post. Tag polish użyty kompletnie bezpowodu.

Proszę o dawanie postów po polsku w tagu polish. Coś kojarzę, że już wcześniej o tym upominałem. Nie chcę następnym razem flagować.

Haha nice one.
Upvoted
@incomepal