Post pytanie...Zamiana steem na steem dollars?

in polish •  2 years ago 

Siema. Jak w temacie nie wiem jak zamienić steem na steem dollars...jeśli ktoś kumaty może pomóc z góry dzięki:)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  2 years ago (edited)

Klikasz na tę strzałkę w portfelu obok Steem, a następnie Market. Przenosi Cię do wbudowanej giełdy Steem i tam możesz wymienić.

·

dziękuje juz patrze

·

dzięki za pomoc, jakie to proste :)

Congratulations @deazydee! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published
Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!