Sort:  

Wszystkiego dobrego :) Jak mówią Grecy: dobrej godziny. Oraz: pomyślnego oswobodzenia za jednym bólem! Pozdrawiam z wyspy Korfu :)

Dziękuję 😊 Piękna wyspa Korfu. Chciałbym tam jeszcze wrócić

Byłeś? O, jak miło :) Więc życzę powrotu na wyspę z całą rodzinką :)

3 dziewczyny w domu - lucky man :)

Syn czy druga córka?

Druga córeczka :-)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.044
BTC 10948.44
ETH 379.32
USDT 1.00
SBD 0.98