Przejrzystość i finansowanie SkyWay

in polish •  2 years ago 

skyway.jpg
SkyWay to nie MLM. SkyWay finansowany jest z Crowdfundingu opartego o program partnerski a dokładniej Crowd-investingu (https://pl.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding)
W tym wideo Yunitskiy odpowiada na wiele różnych pytań. Między innymi o crowd-investingu.

Przejrzystość firmy
Autentyczność akcji SkyWay można łatwo sprawdzić, wprowadzając międzynarodowy numer identyfikacyjny do bazy danych kodów papierów wartościowych http://www.isincodes.net/ . Numer to: VGG322291094

Zasadność projektu inwestycyjnego jest potwierdzona przez wyspecjalizowane instytucje państwowe. Krajowa Agencja Inwestycji i Prywatyzacji Republiki Białoruś dodała projekt EkoTechnoPark SkyWay do bazy inwestycyjnych projektów kraju.
Technologia SkyWay przeszła przez serię badań przeprowadzonych przez wiodących ekspertów w dziedzinie transportu. Wśród nich – Rada Ekspertów przy Ministerstwie Transportu Rosji, Petersburski Uniwersytet Państwowy Transportu Kolejowego, Instytut Problemów Transportu Rosyjskiej Akademii Nauk, Australijska firma konsultacyjna (budowa infrastruktury) MBMpl PTY Ltd

Ale należy pamiętać że przed przystąpieniem do jakiegokolwiek biznesu należy dokładnie ocenić swoje możliwości finansowe. Każda inwestycja niesie za sobą ryzyko utraty środków.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!