Dzisiaj moja rodzina się powiększyła ❤

in #polish3 years ago

Dzisiaj i 8.37 przyszła na świat Lena ❤ Ważyła 4026 g 😀 Duża dziewczyna 😉😊😗❤❤❤

20170808_114634.jpg

20170808_104932.jpg

20170808_090900.jpg

20170808_090358.jpg

Sort:  

Gratulacje!

Gratuluję! Czy to pierwsze?

Dziękuję😊 Drugie 😊

Gratulacje 🍼👶🍼👶

Gratulacje! To wielki dzień dla rodziny. Dużo dobrego! :)

Dziękuję :)

Congratulations @dawid1980! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Gratulacje :) Wszystkiego dobrego dla całej rodzinki :)

Dziękuję :)

Gratulacje! Niech zdrowo rośnie :)

Dziękuję😊

Kawał dziewczyny, gratulacje !

Dziękuję😊

Gratuluje! dbaj o rozinke :)

Dziękuję😊

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.040
BTC 10724.81
ETH 352.04
USDT 1.00
SBD 0.95