Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez radną Nowoczesnej! Dość szydzenia z katolików!

in polish •  2 months ago 

Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej jest dla polskich katolików jednym z najważniejszych symboli, jeśli przewodnicząca Komisji Kultury RM z premedytacją znieważa ten symbol łącząc go z symboliką ruchów LGBT - to musi się liczyć z odpowiedzialnością karną.
⚖ Wczoraj złożyłem w Prokuraturze kilkustronicowe zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez radną Nowoczesnej Edytę Łongiewską-Wijas.
👉 W Polsce dotychczas wiele osób było skazywanych za znieważanie wyznawców islamu czy judaizmu - my katolicy mamy takie same prawa i będziemy tych praw dochodzić również przed sądami.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!