Michnik promuje piewcę Stalina! Za publiczne pieniądze!

in polish •  3 months ago 

❌ W ramach dofinansowanego przez #Szczecin żydowskiego festiwalu Adlojada odbyło się spotkanie z red. Adamem Michnikiem, które dotyczyło Stanisława Jerzego Leca, stalinowskiego poety, piewcy sowieckich morderców.
❌ Co dalej? Pomniki Lenina?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Wczoraj Stefan, dzisiaj Adam...
Jeden gorszy od drugiego!
Pierwszy Polskę niszczył brutalną siłą, będąc katem; drugi podstępem, będąc agentem wpływu.
Och, gdyby tylko tak się dało two birds with one stone, jak to powiadają Anglicy...