Jak kreować FakeNewsa? Czyli jak TVN hulajnogą koło pomnika jeździł!

in polish •  6 months ago 

Zatrzymali za jazdę hulajnogą przy pomniku?
Wszystkie media skłamały, Fakty TVN „królem fakenewsa”

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ty twierdzisz, że pomnik został zniszczony co jest kłamstwem.