Dlaczego Polska nie powinna przyjmować euro? 💶

in polish •  5 months ago 

Dlaczego Polska nie powinna zamieniać złotówki na euro?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

To fakt, zagrożeń więcej niż korzyści