Życzenia Wielkanocne | Easter Wishes

in polish •  last year 

Z okazji nadchodzącej Wielkiej Niedzieli pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne :)


Zdrowych i radosnych świąt Wielkiej Nocy! Świąt spędzonych w gronie rodziny, życzę Ci żebyś czerpała jak najwięcej radości ze wspólnego spożywania posiłków i obcowania z najbliższymi. Wesołego Alleluja!


On the occasion of the upcoming Great Sunday, I would like to submit my best Easter greetings :)


Happy Easter! Christmas spent in the family, I wish you to get as much fun as possible to share meals and communion with your loved ones. Happy Easter!

20180331_212912.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!