Harcerstwo a wychowanie młodego człowieka.

in #polish3 years ago

Witam #polish , w dzisiejszym poście rozpatrzę bardzo poważną tezę, mianowicie czy 100 letnia organizacja spełnia główny cel jakim jest wychowanie młodego człowieka. Oraz hipotezę ,, Jak harcerstwo wpływa na młodego człowieka'' ?

Gdybyśmy sobie wpisali frazę ,,harcerstwo'' w przeglądarce, momentalnie pojawi nam się misja ZHP. Owszem harcerstwo to nie tylko ZHP, aczkolwiek to własnie ZHP jest największa organizacja w Polsce i to własnie w niej się znajduję stąd też dzisiaj będę się na niej skupiał.

''Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań''

Planowanie - wychowanie


Na samym początku odniosę się do swojego środowiska, konkretnie drużyny, którą prowadzę. Jak możecie się domyślić prowadząc drużynę planuje się prace na cały rok. Aby taka praca była rzetelna i abyśmy byli konsekwentni w swoich planach pisze się plan pracy. Plan pracy napisałem również i ja i zadania, które tam wpisałem przyczyniły się do rozwoju moich podopiecznych. Zazwyczaj zbiórki planuje się tak aby były one czasem, które uczą harcerskiej wiedzy, ale również wychowują i kształtują harcerzy. Bardzo ważne, żeby zbiórki były uczące i aby harcerze osiągali progres. Taką taktykę wykorzystują nie tylko drużyny ale również Szczepy, Namiestnictwa , Hufce itp. Głównym instrumentem pracy w ZHP jest system małych grup. Ten system bardzo pomaga w kształtowaniu harcerzy i daje im pole do rozwoju.

Okej, ale co dalej ?


Oczywiście niedorzeczne by było gdybym odnosiłbym się tylko do swojego środowiska i ograniczałbym was tylko do moich spostrzeżeń. Dlatego chciałbym Wam przedstawić wyniki z ankiety, które udostępniła mi autorka druhna Aleksandra Kubiak - Drużynowa 12 WDH Nomada w Romanowie Dolnym Hufiec Trzcianka. Jest to świetna okazja, żeby przedstawić opinie ludzi na ten temat. Przede wszystkim kluczowym faktem jest to, że w ankiecie brało udział 1223 osób, więc ankieta jest naprawdę rzetelna i wiarygodna.

Wyniki z przeprowadzonej ankiety


1.PNG

2.PNG

3.PNG

4.PNG

5.PNG

6.PNG

7.PNG

8.PNG

9.PNG

10.PNG

11.PNG

12.PNG

13.PNG

Komentarz autorki ankiety

Niejednokrotnie czytając odpowiedzi do ankiety byłam mile zaskoczona i wdzięczna osobom, które zdecydowały się ją wypełnić. Wiele osób, nie tylko tych obracających się w środowisko harcerskim, ale również nie mających z nami na co dzień do czynienia zauważa, że harcerstwo to nie tylko dobra zabawa, ale również prawdziwa lekcja życia. Wiele znaczyły dla mnie odpowiedz starszych osób byłych harcerzy czy instruktorów, którzy odważnie przyznawali ile zawdzięczają harcerstwu. Czasem nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo nasze środowisko ma wpływ na to jakimi ludźmi się stajemy. Warto jednak o tym pamiętać, ponieważ teraz jako drużynowi/instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego to MY jesteśmy odpowiedzialni za przekazywanie pewnych wartości, dawanie osobiste przykładu (potwierdzenia wszystkich naszych gawęd). Negatywne odpowiedz mimo ze niezbyt liczne, powinny być motorem napędzającym do tego, aby z czasem je wyeliminować. Jako przyszły instruktor oraz drużynowa, patrząc na wynik ankiety czuje się zmotywowana do tego, aby w przyszłości jeszcze więcej harcerzy mogło powiedzie, że ,,harcerstwo zrobiło z nich ludzi''.

Podsumowując


Wyniki ankiety wcale mnie nie zdziwiły, ponieważ sam należe do ZHP już 7 lat i wiem z własnej autopsji, ile harcerstwo mnie nauczyło i ile dało. Wyniki ankiety powinny nam uświadomić, że dana organizacja jest naprawdę ważna i potrzebna społeczeństwu. Harcerstwo ułatwia rodzicom wychowanie dziecka. Znowu zachęcam i polecam Wam, zapisania swojego dziecka do harcerstwa, to będzie naprawdę bardzo dobry i wymierny krok dla nas samych i dla naszej pociechy.

Podsumowując, bardzo chciałbym podziękować druhnie Aleksandrze Kubiak za pozwolenie mi i udostępnienie mi wyników. Bardzo ułatwiło mi to pracę i pozwoliło mi to na podzielenie się tym z Wami.
Grafika umieszczona na samym początku pochodzi z Google grafika ( licencja zdjęcia - oznaczone do ponownego wykorzystania )

Dziękuję za przeczytanie i zapraszam do wspólnej dyskusji i odwiedzenia innych moich postów

Czuwaj !!!

Sort:  

Harcerstwo jest dobrym początkiem nie tylko do doskonalenia własnych umiejętności, ale również do zakorzenienia Patriotyzmu :)

Jak najbardziej się z tym zgadzam. Pozdrawiam :)

Byłem zuchem, harcerzem, instruktorem... Zabierali mnie jako nastolatka na obozy potem ja jako instruktor zabierałem dzieci na obozy. Nauczyłem się bardzo wiele działając w strukturach harcerstwa i miało ono bardzo duży wpływ na ukształtowanie się mojej osobowości. To dobra i wartościowa służba, przygotowała mnie również w jakimś stopniu do pobytu w wojsku. :)

Witaj w klubie :)

Congratulations @danielzygmunt! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @danielzygmunt! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 1.20
TRX 0.18
JST 0.170
BTC 61837.88
ETH 2441.80
BNB 522.21
SBD 9.14