You are viewing a single comment's thread from:

RE: DLACZEGO ŻYDZI CHCĄ DO POLSKI?

in #polish3 years ago

Do hrabiego niestety, jest cała litania zarzutów od gróźb karalnych wobec oponentów przez kontakty z aferzystami. również żydami aż po kłopoty finansowe łącznie z licytacją domu. Samo powołanie IIRP może nieść problemy z zachodnią granicą. dlatego myślę, ze tan pan może nie być godny zaufania. chociaż nie wykluczam, że był by potrzebny do naświetlenia pewnych spraw, które już zabrnęły za daleko. Co zaś tyczy się żydów to dziwi mnie dlaczego chazarscy żydzi z Izraela nie upominają sie o Krym od Putka. Przecież teraz już mogą. Czyżby zapomnieli że pożyczka nie została spłacona przez Stalina :) i zgodnie z umową Krym należy do Nowojorskich żydów z Rothschildów i kilku innych rodów bankowych :D

Sort:  

No, ale wiesz. Krym nie jest w strefie chronionej przed promieniowaniem. :P Polska ma to szczęście i nieszczęście, że jest.

Nie wiem jak to jest z tym promieniowaniem bo nie jestem fizykiem niby zorze są na biegunach a mocne rozbłyski słoneczne potrafią odpychać pole i siaćzorze nawet na naszej szerokości geograficznej. czyli słabnące pole będzie zanikało od biegunów do równika aż sie przestawi i zacznie nabierać mocy od równika do biegunów. z drugiej strony dziury magnetyczną powstają na równiku. więc sam nie wiem :)

Dziury magnetyczne powstają tam, gdzie wychodzi oś jądra planety. Te dziury będą przechodziły od bieguna do bieguna, na wszystkich szerokościach geograficznych, więc nie będzie to się tyczyło tylko równika.

Coin Marketplace

STEEM 1.08
TRX 0.14
JST 0.128
BTC 56618.28
ETH 4125.41
BNB 659.18
SBD 6.74