Podsumowanie. ostatni wpis

in #polish2 years ago (edited)

Po podziale platformy wybieram HIVE https://hive.blog/@czcibor360
Tokeny STEEM zamierzam używać do up wotowania do puki wszystkich nie wypłacę a po wypłacie spieniężam, aby dampować cenę.
Przynajmniej taki jest plan ;)

1.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54525.21
ETH 4099.56
BNB 597.08
SBD 7.03