RE: Owoce dla ochłody...... :)

You are viewing a single comment's thread from:

Owoce dla ochłody...... :)

in polish •  last year 

W takie dni jak dzisiaj żałuje, że nie jem owoców wogóle :( To chociaż sobie popatrze na ładną kompozycję :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!