RE: Czy kryptowaluty mają przyszłość - debata z Michałem Grzybkowskim i Filipem Pawczyńskim

You are viewing a single comment's thread from:

Czy kryptowaluty mają przyszłość - debata z Michałem Grzybkowskim i Filipem Pawczyńskim

in polish •  last year 

Debatują wszyscy specjaliści, ekonomiści, ludzie którzy siedza w temacie już sporo czasu a nasz socjalistyczny rząd dalej swoje, czyli boimy się nowych rzeczy jak ognia i najlepiej je zakazać

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!