RE: Azyl pośród Burzy - Historia Hobbitówki

You are viewing a single comment's thread from:

Azyl pośród Burzy - Historia Hobbitówki

in polish •  last year 

Ciekawi mnie ile zajmuje zbudowanie czegoś takiego? Fajny azyl od świata zewnętrznego. Wziąć swoją ekipe, pare drunków, jadła, muzyczke dla klimatu puścić i grać w jakąś gierke lub biesiadować do rana rozprawiając o wszystkim ;)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nie wiem jak budowa czegoś takiego, ale istnieje firma Green Magic Homes, która oferuje już pół-gotowe moduły do budowy domów podobnych do smajali. Podobno do postawienia w 3 dni ze szwagrem ;) Samemu mi się już od dłuższego czasu marzy kupienie i postawienie czegoś takiego.