[PL/ENG] Pomysły na użycie zeszytów/Ideas for the use of notebooks

in #polish2 years ago

IMG_20181230_153226.jpg
Cześć!
W domu mamy mnóstwo zeszytów, które walają nam się po półkach, a nam żal ich wyrzucać nie wykorzystanych. Dam wam sposoby, jak je wykorzystać!
• planer - o nim już wam mówiłam w poprzednich postach
• przepiśnik - możesz wpisywać tam przepisy, wklejać ich zdjęcia, aby już Ci się nie walały po stole!
• kartki - możesz powyrywać kartki z zeszytu, ładnie je obciąć i zostawić do użytku, gdy ktoś będzie chciał coś zanotować, będzie miał kartki pod ręką.
• zeszyt dla dziecka - możesz dać zeszyt dziecku, aby mogło się wyżyć artystycznie lub poćwiczyć rączkę pisaniem szlaczków, literek czy cyfr.
• bullet journal - możesz zrobić sam/a bullet journal i monitorować swoje nawyki, postępy, dzień. Za niedługo pojawi się post o bullet journal na moim profilu.
Myślę, że takie pomysły zlikwidują nadmiar zeszytów w waszym domu, a teraz zapraszam do wszelkiej aktywności na moim profilu!
Cześć!

Hey! At home, we have a lot of notebooks that we lose on shelves, and we feel sorry for them to throw away unused. I will give you ways how to use them!
• planer - I have already told you about it in previous posts
• pessimistic - you can enter recipes there, paste their photos so that you do not hit the table anymore!
• cards - you can take cards from a notebook, cut them nicely and leave them to use, when someone wants to make a note, he will have the cards at hand.
• notebook for a child - you can give a notebook to your child so that you can work out artistically or work out a hand writing lines, letters or numbers.
• bullet journal - you can do yourself bullet journal and monitor your habits, progress, day. I will soon post a bullet journal on my profile.
I think that such ideas will eliminate the excess notebooks in your home, and now I invite you to any activity on my profile!
Bye!

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 11909.05
ETH 371.61
USDT 1.00
SBD 0.99