Ecoin 1000 szt zrzut do twojego portfolio. Tylko email.steemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

1125 Ecoin tokenów do odebrania.

ECOIN.PNG

Żadnych dokumentów tylko twój email do rejestracji.
Co zrobić?
Imie, Mail i hasło conajmniej 12 znaków. Potwierdź na swoim mailu confirm i 1000 Ecoin ląduje na twoim kącie o wartości jak na tą chwile 23 dolarów.
Referral Link: https://ecoinofficial.org/referral/wfnw840
Pozdrawiam.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25780.59
ETH 1818.23
USDT 1.00
SBD 2.18