Pomóżmy mieszkańcom Kocka dostać darmowe porno premium od PornhubasteemCreated with Sketch.

in polish •  last year 

Pornhub szuka miejscowości kojarzących się z seksem, by rozdać ich mieszkańcom konta premium. Otrzymali je użytkownicy z austriackiego Fucking czy francuskiego Orgy. Z polskich miejscowości szansę ma Kock - nazwa musi brzmieć "po angielsku". Wesprzyjmy mieszkańców Kocka! A nuż się podzielą?

https://noizz.pl/rozrywka/kock-w-konkursie-pornhub-na-konto-premium-zaglosuj-na-polskie-miasto/f2gx08t?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=fb_noizz

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Słyszałem o tej akcji, ale nie wiedziałem ,że mieszkańcy mają dostać konta premium. Z tego powodu cel jest szczytny! XDDD