Krótka definicja rasizmu - Charlie Kirk

in polish •  2 years ago 


Charlie Kirk krótko wyjaśnia czym jest rasizm i co w istocie oznacza zarzucanie komuś "przywileju bycia białym".

ulubiony
zgłoś


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Już niedługo rasizm będzie to, zarzucanie komuś przywileju bycia muzułmaninem,ale wtedy to już nie będzie miało znaczenia.