Wóz Drzymały - Silent Dragon

in #polish4 years ago

titlem.jpg

W kolejnym odcinku Wozu Drzymały przypomnę Wam grę, która nie była jakimś wielkim hitem, a nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że wręcz przeciwnie. Jest to pozycja z gatunku beat'em up wydana w 1992 roku przez firmę Taito i prawdę mówiąc na tle największych hitów tamtego okresu wygląda zdecydowanie słabo. Mimo to jednak chciałbym Wam o niej napisać kilka słów, bo mam do niej jakiś nieuzasadniony sentyment. Tytuł tego potworka to Silent Dragon. Zapraszam do środka.

Wóz Drzymały - Silent Dragon

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 23100.11
ETH 1655.67
USDT 1.00
SBD 2.68