Wóz Drzymały - Raiden

in #polish4 years ago

titlem.jpg

W kolejnym odcinku Wozu Drzymały zabieram się za klasyka gatunku shmup, czyli shoot'em up, popularnie w naszym kraju określanego mianem samolocików. Jest to pozycja stworzona przez firmę Seibu Kaihatsu i wydana została w 1990 roku, a jej tytuł może się niektórym graczom kojarzyć z bogiem piorunów występującym w innej serii kultowych mordobić. Chodzi oczywiście o pierwszą część serii Raiden. Zapraszam do środka.

Wóz Drzymały - Raiden

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23590.15
ETH 1657.11
USDT 1.00
SBD 2.56