Wóz Drzymały - Night Slashers

in #polish4 years ago

titlem.jpg

W tym odcinku Wozu Drzymały zajmę się grą, która może nie zrobiła jakiejś wielkiej furory w salonach gier, jednak uważam, że warto o niej napisać. Jest to oczywiście beat'em up, wydany w 1993 roku przez firmę Data East, a jego tytuł to Night Slashers. Zapraszam do środka.

Wóz Drzymały - Night Slashers

Ostatnio nie jestem tutaj zbyt aktywny i nie pojawiają się żadne świeże teksty. Jest to spowodowane tym, że zająłem się kolejnym sezonem Wozu Drzymały, co pochłania mi cały wolny czas, którego ostatnio też mam jakby mniej. Do tego czeka mnie zaraz na początku roku remont mieszkania, więc przygotowania też zabierają mi czas.

Sort:  

Trafiłeś w mój gust! Jestem fanem wszelkich gier (jak i samych komputerów) z lat 90!
Czekam na więcej publikacji od Ciebie. You have my sword :)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22940.16
ETH 1639.36
USDT 1.00
SBD 2.77