Wóz Drzymały - Captain America and the Avengers

in #polish4 years ago

titlem.jpg

W dzisiejszym odcinku mojego cyklu zajmę się grą z gatunku beat'em up, wydaną w 1991 roku przez firmę Data East. Gra oparta na licencji Marvela nosi tytuł Captain America and the Avengers. Nie była może w naszym kraju zbyt popularna jednak dla fanów uniwersum Marvela jest to raczej pozycja, którą powinni się zainteresować. Zapraszam do środka.

Wóz Drzymały - Captain America and the Avengers

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23816.92
ETH 1669.74
USDT 1.00
SBD 2.57