Wóz Drzymały - 1000 Miglia: Great 1000 Miles Rally

in #polish4 years ago

titlem.jpg

Dziś chciałbym przybliżyć/przypomnieć Wam grę traktującą o wyścigach samochodowych. Jest to moje pierwsze podejście do tej kategorii więc proszę o wyrozumiałość. Gra pochodzi z roku 1994. Stworzyło ją studio Kaneko. Nie zrobiła może wielkiej furory jednak była na tyle dobra, że powstała również druga część. Jej tytuł to 1000 Miglia: Great 1000 Miles Rally. Zapraszam do środka.

Wóz Drzymały - 1000 Miglia: Great 1000 Miles Rally

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.025
BTC 26732.41
ETH 1867.48
USDT 1.00
SBD 2.23