Polacy = Nacjonaliści? Jak media manipulują ludźmi.

in polish •  11 months ago

Takie własnie wrażenie można odnieś po obejrzeniu "wiadomości" w BBC. Zrobiono z Nas nacionalistów, faszystów, rasistów ... Atak na Patriotyzm uważam za rozpoczęty.

Film BBC

Film Roli bez cięć!

Mnie rozwalili tekstem że jak bawisz się repliką ASG to jest niepokojące. Polecam przyjechać na odpust w Polsce lub porozmawiać z grupami rekonstrukcyjnymi. Gdyby to było powodem ataków, zamachów i całego zła to już dawno powinniśmy być w topce światowej.

Zapraszam do wypowiedzi.
#RespectUs

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Porażające. Poziom manipulacji w tym materiale przeraża, Europy już nie ma, oni jeszcze tego nie widzą albo nie chcą zobaczyć.

·

Tak wyglądają dzisiejsze wielkie media. JEDNA WIELKA PROPAGANDA!!!
Jeszcze ACTA2 się czai za rogiem. Ja jestem przerażony!

com/watch?v=J8qiuviLCTE https://www

Maybe I'll include this part in my post, which I periodically compile on the basis of studying blogs.
·

Video is not my.

Dlatego telewizji nie oglądam w ogóle, a informacje w internecie sitkuję i kilka razy sprawdzamw różnych źródłach zanim uwierzę.

You got a 28.57% upvote from @peace-bot courtesy of @chromo!

Help spread the peace. Want to promote your posts too? Send a minimum of .02 SBD or STEEM to @peace-bot with link in the memo for an upvote on your post. You can also delegate to the bot for daily passive earnings. If you would like to delegate to the Peace Bot you can do so by clicking on the following links:
50SP 100SP 250SP 500SP 1000SP 5000SP

Learn more!

**Zapraszam do wypowiedzi

I like how you write. Can I put your quote on my blog?
·

Of course you can