Konkurs #PL-ART odcinek #2 - Pula nagród: 1SBD + płynne środki z posta!

in #polish6 years ago (edited)

konkurs pl art part 2 png.png


"Konkurs #pl-art" - odcinek #2Zapraszam serdecznie każdego do udziału w konkursie artystycznym "pl-art" dla polskojęzycznej społeczności steemit!

W pierwszej edycji pojawiały się pytania: "Czy "x" też się kwalifikuje do konkursu?"
Dlatego druga edycja została zorganizowana pod nazwą "Wszystko może być sztuką", co oznacza, że odpowiedź na tego typu pytanie zawsze będzie brzmieć: "Tak!".

Nawet, jeśli jesteś kucharzem, lub kimkolwiek innym, nie artystą i uważasz, że to, co stworzyłeś to dzieło sztuki - chętnie przyjmiemy takie zgłoszenie :).
Warunkiem jest oczywiście, to, że trzeba być autorem danego dzieła.

Na steemit jest bardzo dużo wszelkiego rodzaju artystów, proponuję zjednoczyć polskie siły pod tagiem “pl-art”.

Zachęcam do wzięcia udziału, nawet, jeśli nie uda się wygrać, jest to szansa na promocję postu oraz okazja do poznania innych artystów o podobnych pasjach i zainteresowaniach.

W drugiej edycji poza płynnymi środkami zostanie dodane tylko 1 SBD, będzie to zwiększone w przyszłych edycjach w miarę, jak konkurs będzie robić się bardziej popularny, dlatego zachęcam do resteemowania i upvote'owania, aby więcej ludzi dowiedziało się o tej inicjatywie.

Zachęcam do reklamowania się w komentarzu zgłaszającym post, jeśli chcecie napisać czym się zajmujecie, aby zdobyć ewentualne kontakty, lub pochwalić się, czym się zajmujecie.


Temat:


Aby zachęcić uczestników, temat konkursu nadal pozostaje całkowicie dowolny!

Dodatkowo można przedstawić etapy procesu tworzenia, nie jest to wymagane, ale pokazanie historii powstawania danego dzieła zwiększy atrakcyjność samego postu.

Zasady:

  • Płynne środki z tego postu + dodatkowo 1 SBD złożą się na pulę nagród.

  • Termin zgłaszania prac: do końca wtorku 27.II.2018.

  • Zwycięzcy zostaną wyłonieni i ogłoszeni do czwartku 01.III.2018.

  • Nagrody zostaną przelane do 48 godzin po ogłoszeniu wyników.

  • Każdy może zgłosić max. 2 prace, w 2 osobnych postach.

Nagrody:

1 miejsce: 55%
2 miejsce: 30%
3 miejsce: 15%


Aby się zakwalifikować:

  • Użyj w tytule swojego postu konkursowego “Konkurs #pl-art #2”
  • Wklej do niego link pod tym postem, aby zgłosić swoją pracę.


Technika:

Dowolna, może to być rysunek, obraz, dosłownie wszystko, nawet rzeźba, wykonane zarówno metodą cyfrową jak i tradycyjną. Wszystko się kwalifikuje!
Warunkiem jest, aby praca była Twojego autorstwa.

Sposób wyłaniania zwycięzców:

Przeprowadzę tajną ankietę wśród kilku znajomych, którzy wytypują 1, 2 i 3 miejsce, przyznając odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. Policzone zostaną zebrane głosy, sam też oddam swój głos. Nie czuję się kompetentny, aby samemu wybierać zwycięzcę, dlatego taki sposób ma zapewnić pewne uśrednienie wyników, aby nie były zależne od gustu jednej osoby.
Jeżeli w przyszłości uda się opracować lepszą metodę, zostanie to zmienione. Myślałem nad jawnym głosowaniem w komentarzach, ale stwarza to pole do manipulowania głosami, jestem otwarty na propozycje ewentualnych zmian.


Konkurs ten został zainspirowany konkursem #temaTYgodnia na kanale @steemit-polska.

Zachęcam do udziału również w nim, jest to super inicjatywa, która gromadzi wokół siebie ciekawych ludzi.

Zapraszam też do odwiedzenia konta użytkownika @wolontariusz, uczestnika pierwszej edycji "konkursu #pl-art", który pomaga zwierzętom w schronisku, wszystko można obejrzeć na jego profilu.
Wiem, że poprzez przesyłanie "dobrych słów" oraz "pozytywnej energii" nic realnie nie pomogę, ale chciałbym zareklamować tą osobę, która sama, z własnej woli coś w tej kwestii działa i zmienia.

Zapraszam i czekam na Wasze zgłoszenia!

Zachęcam też do zapoznania się ze zgłoszeniami z poprzedniej edycji - wszystkie były bardzo ciekawe!

Sort:  

Trzymam kciuki za powodzenie konkursu :)

Dziękuję, dla mnie już 1 edycja była sukcesem, bo było parę zgłoszeń i dosłownie wszystkie były ciekawe i właśnie o to mi chodziło. Szkoda, że mam tak mały zasięg, może z czasem to się rozkręci, gdy moje konto będzie mocniejsze. 1 SBD dodane do puli to mało, ale może jednak znajdą się jacyś śmiałkowie ;)

Rozkręci się na pewno :)
Póki co zrobię resteem...

Nie wiem czy muzyka zalicza sie do art ale sprobuje. Bit zrobiony dzisiaj w programie FL Studio.
https://dsound.audio/#!/@grant-vegra/daily-beats-32-beat-battle-league-s2r3-last-battle-konkurs-pl-art-2

Jaknajbardziej, dziękuję za zgłoszenie :)

Dziękuję za doping oraz zgłoszenie :) To bardzo ciekawe, że klikając w kolejny post konkursowy nigdy nie wiadomo co zobaczymy, niczym otwieranie jajka z niespodzianką. Tworzy nam się też w tej serii samoistnie "galeria #pl-art" w postaci zgłoszeń wszystkich uczestników ;)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by centauri-alfa on steemit from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64623.67
ETH 3421.73
USDT 1.00
SBD 2.51