Drug-Wars: Gang Słodziaków Potrzebuje Nowych Członków

in polish •  7 months ago  (edited)


e8b8292a4e9dacf69e712ab31ce3.jpg

Czołem!

Chciałbym obwieścić, że w polskiej społeczności graczy https://drugwars.io powoli zawiązuje się nieformalna, zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zaczepno-defensywnym.

Umawiamy się na wspólne ataki w tym samym czasie na co bardziej dzianych graczy.


images.jpg

Szukanie nowego przeciwnika do skrojenia, tak zwane czatowanie, jest ważnym zadaniem każdego słodziaka


Taktyka jest prosta - pierwszy atakujący przełamuje swoimi jednostki armię przeciwnika, doszczętnie ją niszcząc, zabierając przy tym największą część łupów. W tym samym czasie swoje ataki wysyłają pozostali członkowie gangu, przychodząc na "puste" i zabierając pozostałe surowce nie tracąc przy tym jednostek.

Ważne jest zgranie i wysyłanie swoich jednostek niemal w tym samym czasie, ponieważ po pokonaniu przeciwnik chroniony jest przez około 5 godzin przez niezwykle silną organizację, znaną jako "shield".


Tablica w tajnym pomieszczeniu siedziby FBI pokazująca aktualną strukturę gangu (koloryzowane).


Obecnie organizujemy się na kanale #drugwars na polskim discordzie steema: https://discord.gg/Dsns3d2
Żeby nie zaśmiecać kanału wieściami o kolejnych zwycięstwach najpewniej niedługo przeniesiemy się na osobny kanał.


Screen z video, które wyciekło do internetu. Pokazuje do czego zdolny jest gang słodziaków, żeby osiągnąć swoje cele. Video zostało usunięte nawet z liveleaka z powodu swojej brutalności.


Jakby ktoś się zastanawiał czy można grać bez wydawania kasy - jak najbardziej, właśnie przez to że można skroić bezbronnego przeciwnika :)


Typowa ofiara słodziaków zaraz po zakończeniu akcji.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Typowa ofiara xD rozwaliło mnie to

Posted using Partiko Android

Jak pozbieram chłopaków z dzielni to do was dołączę ;).

Towarzysze, macie moją pałkę i cebuliońskie podejście!

Posted using Partiko Android

Przyłączam się do gangu!

Teraz jak to przetlumacza sobie gangi to bedzie akcja😁😁 Jestem z toba!

Posted using Partiko Android

Czatować, umawiać się na godzinę, żeby kroić nieświadomych steemian?

Gorzej jak skroicie nieodpowiednią osobę :>

Starannie dobieramy ofiary :P

Nigdy nie wiesz czyje to multikonto albo kogo zna poszkodowany :>

I tak gramy bezpiecznie, tzn. staramy sie nie miec wiecej zasobow, niz straci atakujacy probujac rozbic nasze armie :)

Pl-mafia xd

Wchodzę w to. Gdzie można podpisać cyrogra...? To znaczy gdzie można się zapisać? 😂

Wystarczy wbić na discorda ;)

Hi, @cardboard! @tipu invest diasabled forever or temporary?

Temporary, @tipU does not have more SP to cover next investments. Should have soon :)

No to wymyśliliście psikuska :D

Hi Cardboard,
The hide functionality would be great. I'd really benefit from the feature!

As always, thank you for the proactiveness!

Cool, should be implemented tomorrow :)

undelegate to @moonsteem

Hi @cardboard. The sad kitty has made this undelegate link or you:
steemconnect undelegate link..


Congratulations @cardboard! You received a personal award!

DrugWars Early Access
Thank you for taking part in the early access of Drugwars.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Dear cardboard:

We are SteemBet, the next generation STEEM based gaming platform. We are honored to invite you to join our first fantastic dice game, which is just the beginning of SteemBet game series. Our dividend system has now launched. The prize pool has already accumulated 2,000 STEEM and more than 60 players have participated in staking mining token SBT. A huge reward of 40,000 STEEM is awaiting! Join us NOW with other 500 STEEM users to loot HUGE dividend reward!!

SteemBet Team

Official Website
https://steem-bet.com

Discord Server
https://discord.gg/95cBN3W

Telegram Group
https://t.me/steembet