Pato-Streamy Magical kontratakuje , bojkot Youtuba

in #polish6 years ago (edited)

Dopóki z youtuba nie znikną pato streamy , shoterzy czy cenzura , platforma ta powinna zostać zbojkotowana i mam nadzieję , że steemit i dtube w przyszłości ją przebiją i wyślą w otchłań zapomnienia . Nie mogę pojąć jak to jest możliwe , że youtube promuje stream na którym łamane są wszystkie normy i wytyczne dla społeczności a nawet komentarze które to krytykują mogą zostać zgłoszone i usunięte jako mowa nienawiści brawo youtube!

Alkohol ,bitki,dymy,wyzwiska przecież dobrze się sprzedają

hqdefault (5).jpg

Sort:  

Publikując to w blockchainie Steema stajesz się jednym z promotorów tej patologii...

Trzeba uświadamiać

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 60115.56
ETH 3203.28
USDT 1.00
SBD 2.46